Zadaj pytanie on-line

Odstąpienie od umowy

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROTY TOWARU)

1.Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych Towarów bez podawania przyczyn w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy następuje według zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).

2.W celu odstąpienia od umowy Konsument, musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie papierowej („OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU”) oraz przesłać je Sprzedającemu listem poleconym na jego adres: ul. Przemysłowa 2, 16-400 Suwałki, lub zeskanowany dokument e-mailem: reklamacje.bopss.pl@gmail.com

3.Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

4.Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać co najmniej wskazanie, że Konsument odstępuje od umowy sprzedaży Towaru, nazwę Towaru, numer dokumentu zakupu, datę zawarcia umowy sprzedaży, datę odbioru Towaru, imię i nazwisko Konsumenta, adres Konsumenta, numer rachunku bankowego Konsumenta do zwrotu , podpis Konsumenta oraz datę złożenia oświadczenia. Konsument może również skorzystać ze wzoru Oświadczenia o odstąpieniu zamieszczonego poniżej

5.Po złożeniu Oświadczenia o odstąpieniu Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie Towaru na adres Sprzedającego wskazany w 2 ust. powyżej, przed jego upływem. Nie zachowanie tego terminu uprawnia Sprzedającego do odmowy przyjęcia zwrotu Towaru.

6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, odpowiadające kosztom dostarczenia Towaru Sprzedającemu lub odesłania zwracanego Towaru przesyłką pocztową lub kurierską lub w inny sposób wybrany przez Konsumenta. Towar przesłany do Sprzedającego za pobraniem nie będzie odbierany, co będzie wiązało się z ich zwrotem do Konsumenta.

7.Towar powinien być dostarczony Sprzedającemu lub przesłany w stanie kompletnym w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem akcesoriów oraz dokumentów otrzymanych od Sprzedającego przy odbiorze Towaru. W przypadku Towaru o wyższej wartości Sprzedający zaleca ubezpieczenie przez Konsumenta przesyłki.

8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedający przy ocenie zmniejszenia wartości Towaru bierze pod uwagę stan Towaru z chwili otrzymania przesyłki od Konsumenta.

9.W przypadku, gdy Towarem są felgi samochodowe, za sposób korzystania wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru uznaje się montaż opon na felgach, a tym bardziej ich montaż w pojeździe i dalsze użytkowanie. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego takiego sposobu użytkowania zwracanego Towaru lub jego uszkodzenia , ma on prawo zmniejszenia kwoty stanowiącej cenę Towaru podlegającą zwrotowi, o kwotę odpowiadającą utracie wartości Towaru spowodowanej wyżej wskazanym sposobem użytkowania Towaru przez Konsumenta. Pełnowartościowym Towarem, za który Konsumentowi przysługiwać będzie zwrot pełnej ceny Towaru, w przypadku felg, będą zatem tylko te felgi, na które nie były zamontowane opony.

10.Po otrzymaniu zwracanego Towaru oraz weryfikacji pod względem uszkodzeń oraz śladów użytkowania Sprzedający zwróci kwotę stanowiącą cenę Towaru w ciągu 14dni na numer rachunku bankowego Konsumenta podany w Oświadczeniu o odstąpieniu.

11.Jeżeli Konsument wybrał przy zakupie Towaru sposób dostawy za pobraniem, który jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego (darmowa dostawa przy Przedpłacie), kwota stanowiąca cenę Towaru podlegającą zwrotowi, nie obejmuje dodatkowych kosztów dostawy poniesionych przez Konsumenta ze względu na wybór dostawy Za pobraniem.

                                                       WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY__________________ (miejscowość), dnia ___________ (data)

Działając w imieniu własnym, korzystając z uprawnień konsumenta, oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży _________________________ (nazwa Towaru) zawartej na odległość. Jednocześnie informuję, że zwracany Towar otrzymałem w dniu _________________ (data odbioru przesyłki), w związku z tym 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy został zachowany. Zwrotu ceny za Towar proszę dokonać na mój rachunek

 

bankowy o numerze:..........................................................................

ALFA-ROMEO AUDImark_bwmmark_chevroletmark_chryslermark_citroenmark_daciamark_daihatsumark_deawoomark_dodgemark_fiatmark_fordmark_hondamark_hyundaimark_infinitimark_jaguar
mark_jeepmark_kiamark_lanciamark_land-rovermark_lexusmark_mazdamark_mercedesmark_miniMITSUBISHINISSANOPELPEUGEOTPORSCHERENAULTROVERSAAB-CZRNY
SEATSKODASMARTSUBARU_CZARNESUZUKITOYOTAVOLVOVW
Zapraszamy do oglądania
Zapytaj o felgi

Powered by 123ContactForm | Report abuse

Zapytaj o opony

Powered by 123ContactForm | Report abuse

Zapytaj o naprawę

Powered by 123ContactForm | Report abuse